Stille maar grote verschuivingen in de UWV formulieren voor het Re-integratieverslag: deel 1, de Probleemanalyse

Onder de kop ‘Re-integratieverslag online aanleveren’ kondigt het UWV aan dat het re-integratieverslag voortaan online kan worden aangeleverd.

Heel terloops wordt daarnaast het volgende vermeld: “Gebruikt u voor het re-integratieverslag de vernieuwde digitale formulieren van UWV?, Dan kunt u deze formulieren op uw computer invullen en opslaan voor uw eigen administratie. Zodra u alle documenten heeft verzameld en uw werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd, levert u de formulieren online bij ons aan.”

De vernieuwde formulieren? Interessant! In augustus 2014 waren ook al ineens nieuwe formulieren, die daarna weer spoorloos verdwenen…… Deze formulieren waren per ongeluk op de UWV-site beland. De laatste versies (0415) lijken een blijvertje gezien de verwijzing in het bovengenoemde bericht.

De nieuwe formulieren verdienen meer aandacht dan terloops noemen in een bericht dat eigenlijk over iets anders gaat. Bij een snelle blik zie je dat in de toelichting in de formulieren wordt verwezen naar de mogelijkheid het re-integratieverslag online aan te leveren. De wijzigingen gaan echter een stuk verder!

Laten we bij het begin beginnen: de Probleemanalyse

De nieuwe Probleemanalyse is een stuk bondiger geworden (lees gehalveerd) en gemoderniseerd! Er wordt nu naar het e-mailadres van zowel de contactpersoon van de werkgever als de bedrijfsarts gevraagd.

De rubriek ‘Functie werknemer’ is vereenvoudigd; opleidings- en functieniveau worden niet meer uitgevraagd. Bij het arbeidspatroon hoeven de uren per dag niet meer te worden ingevuld.

‘Gegevens rond de ziekmelding’; er wordt niet meer naar de klachten bij ziekmelding gevraagd. Dat vind ik een logische stap; deze vraag smeekt bijna om het verstrekken van medische gegevens.

‘Reden verzuim’: er zijn in de nieuwe probleemanalyse minder keuzeopties. Opvallend is dat de optie arbeidsconflict is verdwenen! Gezien de specifieke rol die de bedrijfsarts heeft bij de combinatie van verzuim en een arbeidsconflict is dit op zijn zachtst gezegd opmerkelijk! Moet dit nu onder arbeidsgerelateerd of anders worden ingevuld? Dat lijkt mij niet handig. Zorg ervoor dat er een duidelijke uitspraak is als een (onopgelost) arbeidsconflict een rol speelt.

Als klap op de vuurpijl is de rubriek ‘Arbeidsverhouding’ ook nog eens verdwenen. Er wordt nu dus nergens meer expliciet naar een arbeidsconflict gevraagd; in de toelichting bij vraag 5.3 wordt alleen nog zijdelings benoemd dat onderlinge verhoudingen een rol kunnen spelen bij psychische aandoeningen. Dat is geen vraag, maar een suggestie.

Naar de ‘Mening van werkgever en werknemer’ wordt niet meer gevraagd. Dit is teruggebracht naar de vraag of de werknemer het eens is met het uiteindelijke advies over de route terug naar werk (vraag 10.1 en 10.2).

De ‘Afweging’ als aparte rubriek is verdwenen. Er wordt ook niet meer apart naar mogelijkheden in eigen of ander werk gevraagd. Dit is samengevat onder de algemene term werkhervatting. Dat is prima omdat de werkgever dan zelf op basis van beperkingen en mogelijkheden kan kijken wat haalbaar is, eventueel geadviseerd door een expert. Dat is wat mij betreft eerder een arbeidsdeskundige dan een bedrijfsarts.

Uit de ‘Conclusie arbeidsmogelijkheden’ is voor het gemak de optie ‘Geen duurzaam benutbare mogelijkheden’ (GDBM) gesloopt. Dat is vreemd; het UWV gaat het waarschijnlijk vanuit dat het duurzaamheidsaspect rond de probleemanalyse nog niet kan worden bepaald. Een andere mogelijkheid is dat men de discussie over tijdelijk (minimaal 3 maanden) of definitief GDBM wil voorkomen. Werkelijk GDBM (mogelijkheid later vervroegd IVA aan te vragen) zal een uitzondering zijn, maar is zeker niet onmogelijk; in de probleemanalyse kun je dit niet meer kwijt. Blijkbaar moet dit dan maar onder de kop anders bij de rubriek ‘Advies voor het plan van aanpak re-integratie’ (9.1) worden gezet.

Het ‘Advies stappenplan re-integratiemogelijkheden’ is uitgekleed. Er wordt niet meer specifiek verwezen en gevraagd naar arbeidsinhoud, -omstandigheden, -voorwaarden en –verhoudingen en sociaal –medische zaken en alle daarbij behorende interventies. Hierdoor bestaat het gevaar dat de adviezen veel abstracter worden en er niet meer naar specifieke interventies wordt verwezen. Jammer, omdat dit ten koste van sturingsmogelijkheden voor de werkgever kan gaan en ook minder duidelijk is voor de werknemer.

Vreemd is dat deze ‘probleemvelden’ wel in het Plan van Aanpak zijn blijven staan. Hoe moet de gemiddelde werkgever dat gaan invullen als de ‘input’ hiervoor uit de probleemanalyse is gehaald?

Tot slot is het advies over de evaluatiemomenten verwijderd. Het lijkt mij ook dat de wet- en regelgeving voldoende houvast geven over het minimum en dat deze afspraken verder maatwerk zijn. Bij elke evaluatiemoment worden hier nieuwe afspraken over gemaakt.

Conclusie: gemengde gevoelens! Het formulier is handzamer, maar wat mij betreft ook minder doordacht geworden. Verder is er onvoldoende naar de samenhang met andere formulieren gekeken. Het lijkt mij verstandig dat het UWV hier nogmaals naar kijkt, maar dan met input van de eindgebruikers (in het geval van de Probleemanalyse zijn dat niet alleen de bedrijfsartsen, maar ook de casemanagers/werkgevers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *