Het Spel en de Knikkers: terug naar het medisch model?

Minister Asscher heeft op 10 juli 2013 de SER opdracht gegeven een vervolgadvies uit te brengen over de ‘Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’. Inmiddels is er bewust en onbewust al het nodige uitgelekt over de mogelijke inhoud van dit advies.

Ingrijpen in de arbeidsgerelateerde zorg zonder aanpassing van het stelsel van sociale verzekeringen zou voor werkgevers een ramp betekenen. Het speelveld is echter complex, er spelen veel (verborgen) belangen en weinig betrokkenen zijn doordrongen van de samenhang tussen sociale zekerheid en de ‘arbeidsgerelateerde zorg’. Het Spel en de Knikkers is een serie van kritische blogs over het aanstaande SER-advies.

In ‘Het Lek’ de aanleiding voor deze serie.

De ‘De Spelregels’ besteedt aandacht voor de adviesaanvraag aan de SER en de daarin opgenomen randvoorwaarden.

‘De FNV bespeelt de Pers’  en ‘De NVAB zet werkgevers (en bedrijfsartsen) buiten spel’ laat de negatieve en vooral ook éénzijdige rol van zowel de FNV als de NVAB in het debat over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg zien.

‘Het Deense Model’  zoomt in op het de Deense model van arbozorg dat als voorbeeld voor de toekomst wordt genoemd.

Tegengeluiden’ verzamelt een aantal reacties op de eerste berichten over het SER-advies die meer genuanceerd zijn en recht doen aan de samenhang tussen arbozorg en het sociale stelsel in Nederland.

In de storm die is uitgebroken over het concept SER-advies blijft een reactie van de kant van MKB Nederland en VNO-NCW uit de ‘Open brief aan Michaël van Straalen (MKB Nederland) en Hans de Boer (VNO-NCW)’ is een poging een reactie uit te lokken.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *